• پرسش از جناب دکتر با موضوع حقوقی
  • با سلام و احترام به محضر استاد گرانقدر و بزرگوار جناب آقای دکتر شکیبی نژاد بدینوسیله از عالیجناب درخواست دارم که مفهوم عبارت ((مباشر اقوا از مسبب است)) را به نحو سهل الفهم وآنگونه که حقیر از آن فهمی کنم محبت کنید. با سپاس
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بسته شد.Error405.

1400/07/01

اقدام ندارد,کسرازآمارشود.

-->