• طلاق
  • من براترساندن شوهرم که هفده سال زندگیه مشترک خیلی بدی باهم داشتیم وکتکم میزنه نمیدونم دادخواست طلاق بدم یاتقاضای مهریه کنم آخه جلوبچهذهام میزنم نمیخوام بیشنرازاین جلوشون بدبخت بشم آبرودارم میخوام خانواده هانغهمن میخوام اگه خاستم طلاق بگیرم ببینم چکارکنم بچه هامابگیرم ونبرتشون چون به خاطربچه هام تاحالانرفتم بعدطلاق آیاخرجی بچه هارامیده یابدبخت ترمیشم
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر با تلفن موسسه تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم 02166128096

-->