• فسخ قولنامه به دلیل غبن فاحش
  • سلام ۵ نفر از ۶ نفر وراث یک ملک را ۶ ماه پیش با دریافت ثمن معامله به قیمت ۲۰۰ میلیون قولنامه کردند الان قیمت روز ملک بیش از دوبرابر قیمت درج شده در قولنامه است و یک نفر از وراث امضا نکرده و ملک دارای ۲۲ متر تجاری هم بوده که در قولنامه ذکر نشده و فقط نوشته ۱۴۲ متر زمین مسکونی وراث میتوانند به جهت غبن فاحش درخواست فسخ معامله کنند؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی در صورتی که ترکه مابین وراث تقسیم شده است هروارث مالک سهم خود می باشد و امکان انتقال آن را در قالب قولنامه به هرشخص دیگری دارد و نیاز به اجازه سایرین برای فروش ملک ندارد. منتها چون ملک مشاع میباشد هرکونه تصرف مادی توسط خریدار منوط به اجازه سایرین مالکین می باشد. در خصوص افزایش قیمت نیز چون در زمان انعقاد عقد ملک معادل با قیمت خود فروخته شده امکان استناد به مغبون شدن مالکین نمی‌باشد لذا نباید قیمت فعلی را با قیمت زمان عقد مقایسه نمود. ضمنا در قرارداد همان میزانی از ملک که برای فروش بیان شده است به خریداران فروخته خواهد شد و 22 متر دیگه چون در قرارداد ذکر نشده همچنان در تملک وراث می باشد. منتها اگر منظور جنابعالی این است که ملک با عنوان 142 متر فروخته شده و بعدا مشخص شده است که ملک بیش از 142 متر است مطابق ماده 149قانون ثبت خریدار می‌تواند مابه التفاوت را به صندوق ثبت تودیع و سند مالکیت را اصلاح نماید. لذا امکان فسخ فروشنده به این دلایل نمی‌باشد. با اینحال برای دریافت اطلاعات بیشتر با همکاران ما در داتیکان تماس بگیرید.

1400/07/01

بدلیل مشخص شدن موضوع درخواست مهم شما خواسنه خودرابا کلیه اسناد ومدارک ومدارک مربوط به دادسرا یامحکمه محترم / به تلگرام0993-147-8963ارسال کنید تا برای شماازطریق بنیاد داتیکان بابت مطالعه مشاوره ودادن راهکار صادر و پس ازپرداخت جواب راحداکثرظرف مدت72ساعت دریافت نمایید.براین منظورحتما ازطریق پورتال بنیاد اقدام کنید.

1400/07/01

حتما کلیه مدارک را با درخواست اسکن و بصورت فایلPDFبهمین منظور باید ازطریق پورتال سایت بنیاد داتیکان درقسمت درخواست ثبت ومدارک را با درخواست وماوقعUPLOADSکنیدبشماره فوق الذکر وصبرکنید تا باتوجه به پیچیده بودن کارشما فاکتور هزینه صادر وارسال وبعدواریزتا72ساعت صبور باشید تا پاسخ ارسال شود. ((*یادآوری میکند که طبق تعرفه نامه1398 حق المطالعه حق المشاوره وحق التحریر*-یک چهارم مراجعه به به دفاتر وکلای دادکستری وپرداخت هزینه های سنگین است*))

-->