• ممنوع الخروج از کشور
  • آیا مردی که در حال پرداخت اقساط مهریه است ممنوع الخروج می شود؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی. قرار ممنوعیت خروج از کشور دارای شرایطی است که لزوما ارتباطی به بدهی داشتن یا نداشتن افراد ندارد و به موضوعات دیگری بستگی دارد، لذا به طور کلی پاسخ سوال شما منفی است. منتها اگر موضوع شما پیچیده تر است با همکاران ما در داتیکان تماس بگیرید

1400/07/01

درصورتیکه که کارشماپیچیده و مشغله قضایی دارید درخواست خود راحتما بافایلWORDو کلیه مدارک اسکن و بصورت فایلPDFبهمین منظور باید ازطریق پورتال سایت بنیاد داتیکان درقسمت درخواست ثبت ومدارک را با درخواست وماوقعUPLOADSکنیدبشماره فوق الذکر وصبرکنید تا باتوجه به پیچیده بودن کارشما فاکتور هزینه صادر وارسال وبعدواریزتا72ساعت صبور باشید تا پاسخ ارسال شود. ((*یادآوری میکند که طبق تعرفه نامه1398 حق المطالعه حق المشاوره وحق التحریر*-یک چهارم مراجعه به به دفاتر وکلای دادکستری وپرداخت هزینه های سنگین است*))

-->