• شکایت از طریق شورای حل اختلاف
  • سلام امروز از شورای حل اختلاف شهرستان زنگ زدن که فردی از شما شکایت کرده قضیه از این قراره من واسطه شدم که ینفر برای ینفر دیگه ضامن بشه این اقا رفته ضامن شده تمام مدارک و اسناد و حتی وام رو به اسم خودش برداشته و نه من نه اون طرف اسم ازمون در بین نیست قرار شد ماه به ماه مبلغ اقساط رو واریز کنیم به حساب طرف خودش اقساط رو پرداخت کنه ماهم مبلغ یا دستی بهش میدادیم یا کارت بکارت الان بعد 3سال که ما پرداخت کردیم تموم شده برگشته شکایت کرده کرده شما به ما بدهکاری الان میخوام بدونم میتونه کاری کنه یا نه؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی پرسش جنابعالی بسیار مبهم و نامشخص مطرح شده است، لطفا با دقت بیشتر سوال خود را مطرح نمایید.

1400/07/01

بدلیل مشخص شدن موضوع درخواست مهم شما خواسنه خودرابا کلیه اسناد ومدارک ومدارک مربوط به دادسرا یامحکمه محترم / به تلگرام0993-147-8963ارسال کنید تا برای شماازطریق بنیاد داتیکان بابت مطالعه مشاوره ودادن راهکار صادر و پس ازپرداخت جواب راحداکثرظرف مدت72ساعت دریافت نمایید.براین منظورحتما ازطریق پورتال بنیاد اقدام کنید.

1400/07/01

بدلیل مشخص شدن موضوع درخواست مهم شما خواسته خودرابا کلیه اسناد ومدارک ومدارک مربوط به محکمه محترم / به تلگرام0993-147-8963ارسال کنید تا برای شماازطریق بنیاد داتیکان بابت مطالعه مشاوره ودادن راهکار فاکتور صادر و پس ازپرداخت جواب راحداکثرظرف مدت72ساعت دریافت نمایید.براین منظورحتما ازطریق پورتال بنیاد اقدام کنید.

-->