• انتشار عکس شخصی توسط دیگران
  • اگه کسی ازت عکسی داشته باشه و تهدید کنه و بخواد منتشر کنه باید چی کار کنیم ایا مجازات میشه اون شخص با چ تبصره و قانونی بترسونیمش ک این کارو نکنه ؟؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی عمل وی مصداق هتک حیثیت موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و یا قانون مبارزه با جرایم رایانه ای می باشد. علاوه بر این اقدام وی می‌تواند تحت عنوان جرم تهدید نیز تلقی گردد

1400/07/01

اگر تمایل داریدبهترین قراردادبرای شماتحریرشود لطفا توجه کنید: برای مشاوره وعقد قراداد یا فسخ واقاله یاو درصورت لزوم اظهارنامه یاطرح دعوی وشکایت درخواست دقیق خودتان رابه تلگرام بنده ارسال تاپس مشاوره درتلگرام ومطالعه مدارک واسنادوهزینه توسط بنیاد داتیکان فاکتور شده;پاسخ ارسال شود.برای بازشدن وخوانا بودن درخواست ها قرارها احکام ودادخواست یا شکایت یا اظهارنامه کلااسنادومدارک وحداکثردر2صفحه روان خواسته خودتان را جملگی کرده واسکن بافرمتPDFتایپ شده بشرح فوق الذکر بفرستید. ((*آیا مطلع هستید که بنبادداتیکان باداشتن حقوق دانان برجسته بعضااستاددانشگاه وصاحب منصب عالی رتبه قضایی هستند شمارابدون آنکه هزینه هاسنگین محاکم ووکالیل ودادرسی وکارشناسی ومراجعه به دفاترقضایی ووکالت یک به پنجم تعرفه مصوبه1398بشماسرویس میدهد؟**)) دکترمحمدشکیبی نژاد. @mshakibinejadDPhil 0993-147-8963 Telegram answer about@gmail.com

1400/07/01

پاسخ : قسمت اول بر اساس ماده 745 قانون مجازات اسلامی « هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی ، منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. » پاسخ : قسمت دوم کاربر گرامی ، توجه داشته باشید که همین عمل او ( تهدید به انتشار عکس ) ممکن است مصداقی از جرم تهدید تلقی شود که در این راستا ماده 669 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .»

-->