• واگذاری کافی شاپ
  • با درود من یه کافه اجاره کردم که از موعد اجاره ش 6ماه مونده میخوام با لوازم به یه تیم دیگه واگذار کنم به مدت این 6ماه یه متن قرارداد همکاری میخوام؛ ممنون میشم راهنماییم کنید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام کاربر گرامی در ابتدا باید به مفاد قرارداد اجاره خود رجوع نمایید تا بررسی کنید که آیا اساسا حق واگذاری مال الاجاره از شما سلب نشده باشد. اگر حق واگذاری سلب شده باشد شما قانونا حق چنین کاری را نداشته و تخلف از قرارداد اجاره رخ می‌دهد و متضمن هزینه هایی برای جنابعالی می باشد. دوم اینکه چون شما مالک منفعت هستید و اصولا میتوانید منفعت خود را اجاره دهید لذا باید یک قرارداد اجاره دیگری منعقد نمایید و قرارداد همکاری در اینجا به کار نمی آید.

1400/07/01

اگر تمایل داریدبهترین قراردادبرای شماتحریرشود لطفا توجه کنید: برای مشاوره وعقد قراداد یا فسخ واقاله یاو درصورت لزوم اظهارنامه یاطرح دعوی وشکایت درخواست دقیق خودتان رابه تلگرام بنده ارسال تاپس مشاوره درتلگرام ومطالعه مدارک واسنادوهزینه توسط بنیاد داتیکان فاکتور شده;پاسخ ارسال شود.برای بازشدن وخوانا بودن درخواست ها قرارها احکام ودادخواست یا شکایت یا اظهارنامه کلااسنادومدارک وحداکثردر2صفحه روان خواسته خودتان را جملگی کرده واسکن بافرمتPDFتایپ شده بشرح فوق الذکر بفرستید. ((*آیا مطلع هستید که بنبادداتیکان باداشتن حقوق دانان برجسته بعضااستاددانشگاه وصاحب منصب عالی رتبه قضایی هستند شمارابدون آنکه هزینه هاسنگین محاکم ووکالیل ودادرسی وکارشناسی ومراجعه به دفاترقضایی ووکالت یک به پنجم تعرفه مصوبه1398بشماسرویس میدهد؟**)) دکترمحمدشکیبی نژاد. @mshakibinejadDPhil 0993-147-8963 Telegram answer about@gmail.com

-->