• طلاق
  • سلام بنده قبل اشنایی موضوع دخترنبودنمو گفتم وقبلن ازدواجم نکرده بودم قبول کرد به هرحال ما گواهی سلامت گرفته وتقویم خانواده اش کردیم بعد سه سال اقا دعوامیشه تهدید میکنه گولدربازی درمیاره.پررو شده سواستفاده میکنه بابامم التماسش کرده ابرودارم هیچی نگو ولی هرشب مسته عرق سگی میخوره.ازدهنش کم مونده بود دربیادبیرون لوبره خواهرش شک کرده ولی ساکته.ایا ادعایم میتونه بکنه.ادمای عوضی وکثیفین ۸نفرخاوهربرادرن همه۷۰.۶۰ و..شوهرم ۴۱.من ۳۰.میتونه ثابت کنه دخترنبودنمو ابرومو ببره؟
1400/07/01

با سلام کاربر گرامی عدم بکارت جنابعالی هیچ بار حقوقی ندارد و صرفا چون از لحاظ اجتماعی فشار آور است ایشان از این موضوع سواستفاده می‌کنند ولیکن چنین موضوعی برای شما هیچ مسوولیت حقوقی یا کیفری بار نمی‌کند و ایشان نمی‌تواند مدعی حقی گردد.

-->