• اجراگذاشتن مهریه
  • خسته نباشین.من نامزدم۱۴ ماهه عقدکردیم ۱۱۴سکه وچهارلوازم برقی مهرم هس الان گذاشتم اجراتوسط ثبت خاستم فقط بدونم رسیدگی به پرونده چقدرطول میکشه تااجرابشه الان ده روزه اقدام کردم
1400/07/01

شماسه بارباانکه تذکربشماداده شده بودبازهم سوال میکنید؟! این محل فقط برای یک سوال وکوتاه بصورت رایگان دوستان پاسخ میدهنداگرمشکل دارید مراجعه به دفاتروکلاء دادگستری ویا بنیادداتیکان حضوری مراجعه وهزینه پرداخت ودقبقا سوالات شما راجواب میدهند.سوء استفاده کردن ازبذل لطف دوستان شایسته شما نیست.اقدام نداردوسرازآمارشود.

-->