• اجراگذاشتن مهریه
  • شرمنده من قصدجسارت نداشتم بهم دیرجواب رسیدوگرن ممنونیم ازشماجهت پاسخگویی محترمانتون
1400/07/01

سلام خواهش میکنم

1400/07/01

باسلام... شمادرایران زندگی میکنید.ماهم دستگاه های اتوماتیک نیستیم وروزانه لااقل بین20-50سوالهای درهم و بعضاپیچیده ارسال میشود.موضوع جسارت و...ازجانب شما نبوده ونیست.شمامضاف برسه بارسوال بدون فاصله زمانی لااقل24ساعت...3-4بار هم این جواب راارسال کرده اید گفتم ایران: قبوض گاز برق تلفن تلفن همراه آب و ...کلا وجزاء معلوم نیست دقیقا FIX واقعا کی بدست شما حالا کاغذی یا باSMSمیرسد وحتما دیده اید که بشما وقت میدهند پرداخت نمایید صرف نظر از گرانترشدن عجیب تعرفه ها...برای بنده پیش آمده بارها وبارها هزینه بسیارسنگین برق تلفن گاز را دراولین زمان ممکنه پرداخت کرده ام وبرای اثبات موضوع مضاف برEMAILو72ساعت صبرکردن ناچارشدم یک ب یک ادارات بروم و ...ساعتها وقتم تلف شود تا مشخص شود طبق تعرفه بسیاربالا هزینه و مبلغ مورد مدنظر در اولیت تاریخ پرداخت شده ...لطفا ((**صبورباشید**))یکبار شما درخواست خودرامی توانستید درچندسوال دریک درخواست بنویسید24-48ساعت صبرکنیداگرلزومی به دعوت شما نباشد پاسخ شمادراولین زمان ممکنه پس از خواندن سوالات ومشکلات شما ارسال میشود...صبورباشید...! درپناه خدا.

-->