• قتل غیر عمد
  • سلام شوهرم تیراندازی کرده هوایی اشتباهی به رهگذری خورده مرده چهار ماه حکم نبریدن اگاهی گفته غیر عمد نیاز هست براش وکیل بگیریم ایا بعد شش ماه اشتغال بکار میدنش.چن سال زندونی داره
1400/07/01

با سلام و احترام ؛ اثبات عمدی یا غیر عمدی بودن قتل با دادسرا و نهایتا با دادگاه هست ، هر چند تحقیقات انجام شده در آقاهی که به دستور مقام قضایی انجام می شود می تواند نقش مهم و موثری در اثبات عمدی یا غیر عمدی بودن قتل داشته باشه ؛ اشتغال به کار یک موضوع متفاوتی هست و بستگی به مجموعه ای دارد که در آنجا مشغول به کار می باشد ، اما به صرف اتهام ایشان نمی توان ایشان را از کار احراج کرد ؛ با توجه به اینکه هنوز مراحل مهمی برای اثبات غیر عمدی بودن قتل وجود دارد ، وجود وکیل در پرونده توصیه می شود . موفق باشید

-->