• طلاق ازسوی زن
  • زوجی پنج ماه باهم عقدکرده بودندوبدون این که مردبداند زن درخواست طلاق میدهد بعد از دادگاه رفتن واینااکه الان سه سال طول کشیده مرد طلاق نمیدهد البته هیچ مشکلی هم مرد ندارد ولی زن اصرار به طلاق دارد در طی این سه سال دادگاهی نفقه و چندتا سکه از مهریه هم داده ولی میگوید من همسرم و میخوام طلاق نمیدم ولی زن اصرار به طلاق دارد و حتی تمام طلا ها وسکه هایی که مرد در اون پنج ماه برایش گرفته دست زن هست و میگه برای خودمه ونمیدم دادگاهی آخر تعداد ۶سکه به زن داد ولی الان نمیداند باید چه کار کند مرد حتی حق بیمه ی اورا قطع نکرده وزن از بیمه ی او استفاده هم میکند
1400/07/01

طلاق وفق قانون مدنی بامرد هست وباید حتما با مشاوره ومطالعه خواسته شما پاسخ ارسال شود وفقط صبورباشید وبنام بنده درپنل درخواست بنام بنده درخواست دهید تافاکتور صادر و پس از مشاوره و مطالعه و تحریر وپرداخت فاکتوروکلیه مدارک با اسکن وPDFووضوح بالا بفرستید که خوانا باشد تا برایتان خواستها ارسال شود.993-147-9863

-->