• برای طلاق میخاستم اقدام کنم ولی یه بچه ی دوساله دارم چطور میتونم حضانت بچمو بگیرم؟
  • شوهرم از راه حرام یه بچه ی چهار ساله داره و با زن دوستش رفیقه و رابطه ی نامشروع داشته و کلی مدرک ازشون دارم که حرفامو ثابت میکنه. زمانیکه اومدن خواستکاریم از این موضوع چیزی به من نگفت و من رفته رفته بعد از عروسی کم کم فهمیدم.
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر چه کمکی حقوقی از ما برمیاد؟

1400/07/01

یکبار سوال کنید وصبورباشید تامشاوران جواب شما بدهند.پشت سرهم سوال نفرستیدچه بسابحضورشمابامدارک نیازباشد.صبورباشید.اقدام ندارد.کسرآمارشود.

-->