• گرفتن لوازم منزل که دست امین به امانت است
  • با سلام وخسته نباشید فراوان و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترمتان. بنده کارگرساده شهرداری وبخاطربی اطلاعی از قانون و همکاری مامور با خانواده همسر اقدام به صدورتامین خواسته فوری و بردن تمامی لوازم منزل را خارج نموده .حالا شورای حل اختلاف دفاعیه خواسته .خواستم با توجه به مدارک ارسالی متن قوی برای کمک و پس گرفتن ۵تیکه بزرگ برایمان انجام دهید و دعای خیر ماودعای سلامتی میکنیم.اعلام میدارم که تیکه ای بزرگ در برگه سیاه نبوده وفقط در سند نکاحیه قید شده یعنی ما اصلا برگه سیاه نداشته و هیچ امضا نه من و خانواده درجه یک نبوده بلکه خودشان تهیه و۲نفر از خانواده خودش امضا کردند.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

شماچندبار تقاصاء یک مشاوره رایگان میکنید وبدون انتظار انگارهمه مانند شرکتهای همراه اول و ....پشت سیستم هستند که چندین بارجواب دهند.پاسخ برای شمارارسال شد.یادبگیرید که مضاف برصبربایدهزینه بابت مشاوره مطالعه وتحریر پرداخت نمایید. اقدام نداردکسرازآمارشود.

-->