• سوال درزمینه کیفری
  • موضوع پرونده من کیفری ضرب وجرح عمدی متهم پرونده محکوم بپرداخت دیه شده حدود16درصد که درخواست اعسار داد وباشهادت دونفر قاضی با پرداخت ماهانه نیم درصد دیه را اقساط کرد واحتمال زیاد هیچ استعلامی از بانکها و ثبت اسناد انجام ندادند چون هیچ اشاره یا نامه ای نشد وندادن حالا اگرمن اعتراض کنم احتمال پذیرفته شدن اعتراضم زیاده یاکم ممنونم اگه راهنمایی کنید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

1400/07/01

بر اساس ماده 60 قانون مدنی در بازجویی ها  اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.

1400/07/01

باتوجه به پاسخ داده شده شمابهتراست باوکلای مبرز دادگستری بنیادتماس گرفته وبا یک وکیل مدافع دادگستری قراردادبسته وکارهای خودبه ایشان بسپارید. پرونده اقدام ندارد.منفی وکسرازآمارشود.

1400/07/01

سلام به قسمت اجرای احکام مربوطه مراجعه و با دادورز اجرا مسئله را مطرح نمایید و تقاضای استعلام از بانکها و اداره ثبت را نمایید اگر محکوم مالی داشته باشد میتوانید طلب خود را از آن وصول کنید

-->