• اخذ به شفعه
  • سلام وقتتون بخیر من با دوستم 4 سال قبل دو واحد آپارتمان خریدیدم ولی در این مدت، اقدامی جهت تقسیم و افراض آن انجام ندادیم. دوست بنده 1 ماه قبل، اقدام به فروش یکی از واحدها انجام داده ولی به بنده اطلاعی ندادند. در این خصوص من چه اقدامی باید انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام اگر مالکیت شما در هر دو واحد به صورت مشاعی 3 دنگ 3 دنگ بوده و شریک شما اجازه فروش آپارتمان را نداشته میتوانید نسبت به فروش سه دنگ آپارتمان معامله را رد کنید و یا از ایشان به اتهام فروش مال غیر شکایت کیفری کنید

1400/07/01

سلام اگر شما ودوستان در هریک ازواحدهای اپارتمانی سه دانگ مالک هستین وشریک تون قبل از تقسیم واحدها یکی از واحدهارو بفروشه عقد بیع ایشان نسبت به سه دانگ سهم شما ازان واحد مورد معامله فضولی ودر صورت عدم تنفیذشما باطل است میتونید باتقدیم دادخواست از محکمه تقاضای صدور حکم برابطال معامله رو تقاضا کنید

1400/07/01

ماهیت موضوع کاملا بافت حقوقی دارد..توجهابه ارکان قرارداد وهمچنین درصورت6شرط اخذ به شفعه بصورت یداستیلاءبه اماره فضول وخلع وردمال عرضحال بمحاکم حقوقی دهند..شکایت معناندارد.

1400/07/01

قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است

-->