• معامله فضولی
  • من چندماه پیش به آمریکا سفر کردم و به خاطر شیوع ویروس کرونا، نتوانستم به کشور برگردم. هفته قبل به ایران آمدم و متوجه شدم که دو تا از واحدهای آپارتمان بنده، به وسیله پسرم فروش رسیده و من اطلاعی در این خصوص نداشتم. با خریدار صحبت کردم که این املاک متعلق به من بوده و شما باید آنها را پس بدهید ولی پاسخ روشنی به بنده ندادند. در این خصوص باید چه اقدامی انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام شما میتوانید با توحه به اینکه فرزند شما اجازه فروش مال را از طرف شما نداشته میتوانید معاملات را رد و نسبت به استرداد اموال اقدام نمایید

1400/07/01

معامله فضولی بوده و شما حق دارید آن را تنفیذ نکنید ضمناً اقدام فرزند نیز به لحاظ کیفری واجد وصف مجرمانه بوده

-->