• استرداد هدایای نامزدی
  • پسری 32 ساله هستم و با هم دانشگاهی خود به مدت 6 ماه نامزد بودیم و در اثر اختلاف خانواده ها دچار اختلاف و جدایی شدیم آیا می توان هدایایی را که در دوران نامزدی نظیر حلقه نامزدی  به طرف مقابل داده شده، پس از بهم خوردن نامزدی پس گرفت؟
1400/07/01

 بله، با توجه به ماده 1037 قانون مدنی شخص می تواند هدایایی که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند(دوران نامزدی فاصله زمانی بین خواستگاری تا عقد است) واگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایا خواهد بود.

-->