• تاثیر درخواست اعسار در حکم جلب
  •  محکوم، به پرداخت مبلغی از طرف دادگاه شده‌ام. پس از ابلاغ رای بلافاصله دادخواست اعسار داده‌ام، اما هنوز در این مورد حکمی صادر نشده است. آیا طرف مقابل می‌تواند حکم جلب من را بگیرد؟
1400/07/01

تا زمانی که در خصوص پرونده اعسار شما تعیین تکلیف نشده است و حکمی در این مورد صادر نشده، محکوم له نمی‌تواند جهت بازداشت شما اقدامی انجام دهد.

-->