• آیا میتوان میزان مهریه را افزایش داد
  • مهریه اینجانب سه دانگ یک خانه و ... بوده است. تمام موارد در سند ازدواج آمده است ولی سه دانگ خانه نوشته نشده است. آیا در حال حاضر می‌توانم آن را به عنوان مهریه اضافه کنم؟
1400/07/01

بر اساس نظریه شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مهریه همان است که در سند نکاح آمده و افزایش آن جائز نیست. و چنانچه زوجین در صدد افزایش مهریه برآیند افزایش ایجاد شده صرفا یک طلب است مانند دیگر طلبها.

-->