• آیا حمل مشروبات الکی سوء پیشینه ایجاد میکند
  • به جرم حمل مشروبات الکلی به شلاق و حبس محکوم شدم. اما حبس نرفتم و جریمه پرداخت کردم. آیا من سوء پیشینه دارم؟
1400/07/01

پس از دو سال از صدور رای سوء پیشینه شما بلااثر می‌شود.

-->