• شکایت از پزشک به دلیل قصور
  •  چند سال قبل در پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفتم، که بسیار دردناک بود و چند ماه درد کشیدم. آیا می‌توانم از پزشک شکایت کنم؟
1400/07/01

از جمله مواردی که شما باید به آن توجه داشته باشید اثبات این موضوع می‌باشد که معاینه انجام شده باعث اذیت و ناراحتی شما شده و معاینه انجام شده نباید این میزان از درد را می‌داشته، همچنین انتساب چنین عملی به دکتر معاینه کننده نیز لازم است. در صورت توانایی اثبات چنین موضوعی می‌توانید به دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی مراجعه نمایید.

-->