• فسخ قرارداد اجاره به دلیل معیوب بودن عین مستاجره
  •  خانه‌ای اجاره کرده‌ام که مشکلات زیادی دارد. صاحب خانه قرار بود آنها را رفع کند اما کاری انجام نداد. کاری از دستم بر‌میاید؟
1400/07/01

بر اساس قانون انجام بعضی تعمیرات بر عهده موجر است و بعضی دیگر بر عهده مستاجر می‌باشد. تعمیراتی که بر عهده موجر است تعمیرات کلی و اساسی و تعمیراتی است که برای استفاده از عین مستاجره لازم است. اگر تعمیرات خانه جزء این دسته باشند شما می‌توانید موجر را ملزم به انجام آن نمایید.

1400/07/01

اگرتعمیرات اساسی مانند .... مشکلات دیواروسقف و پکیچ و ...لوله کشی باشد که تعمیرات اساسی هست می توانید بعدازتماس و اگرشخص قبول نکرد با طرح دعوی حقوقی درمجمتع حل اختلاف منطقه سکونت خودتان مراجعه و اخذ کارشناس رسمی درخواست پس بررسی و گزارش ودفاعیات موجر یااصیل مالک مجبور بپرداخت کلیه هزینه ها خواهندشد.

-->