• استفسار در مورد شکایت اهانت از طریق پیامک
  • آیا می شود از کسی که با اس ام اس (sms) از طریق موبایل فحش و توهین کرده شکایت کرد؟
-->