• الزام به تمكين و اجازه ازدواج مجدد
  • همسر اینجانب هر هفته 3 الی 4 روز مستمر به بهانه مراقبت از پدر خود بدون رضایت اینجانب منزل را ترک و در منزل پدر خود سکونت مینماید وی خواهری مجرد و کوچکتر از خود دارد که همه فرزندانش متأهل بوده و علاوه بر عدم مسئولیت در مقابل احدی، با وجودی که بازنشسته آموزش و پرورش می باشد، تحت تکفل پدر بازنشسته خود نیز می باشد . اینجانت با وجود 62 سال عمر اغلب اوقات در خانه تنها بوده و بر اساس نظر روانپزشکان، تهدید به ابتلا به بیماری افسردگی می باشم. آیا ترک منزل بدون رضایت شوهر شرعاٌ و قانوناٌ مجاز بوده و منع قانونی ندارد؟ اینجانب برای رهائی از تنهائی، چگونه میتوانم مجوز لازم برای ازدواج مجدد اخذ نمایم؟  
1400/07/01

 با عنايت به مواد 1105 و 1114  قانون مدني شما می توانید دادخواست الزام به تمکین به دادگاه خانواده تقدیم نمایید تا به مشکلات شما رسیدگی شود اما در نظر داشته باشيد اثبات عدم تمكين امری دشوار است. در مورد ازدواج مجدد مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردي محدود كه يكي آنها عدم تمكين زوجه است، در این خصوص مي توانيد دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دادگاه خانواده تقدیم کنید.

-->