• پرداخت مهريه از ماترك
  • بنده پدرم در سال 77 فوت کرد برابر حصر وراثت یک باب خانه به ارث گذاشت که ثمن ساختمان به مادر وتتمه فرزند ذکور2برابر و دختر1برابر می بایست تقسیم شود اکنون مادر ادعا میکند که می بایست مهر یه که در سال1319 به مبلغ 5000تومان بوده به نرخ روز محاسبه و قبل از تقسیم ارث به ایشان پرداخت نماییم. تکلیف چیست؟
1400/07/01

مهریه زوجه متوفی دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به سایر طلبکاران زوجه دارای اولویت است مهریه مادرتان اگر پرداخت نشده باشد قابل مطالبه به نرخ روز می باشد و بر اساس ماده 869 قانون مدني باید قبل از تقسیم اموال مهریه پرداخت و مابقی اموال بین ورثه تقسیم شود.

پسری ساکن آمریکا با  خانم ایرانی در ایران ودر آمریکا نیز ازدواج کردند.خانم پس از گرفتن گرین کارت از خانه می رود و با دیگری ارتباط دارد. آقا طبق قانون آنجا خلاف میل در آمریکا طلاق میدهد و چون ازدواج اسلامی را قبول داشته امیدوار بوده خانم همچنان همسر شرعی ايشان است. خانم درآمریکا حق خود را گرفته و در ایران نيز مهریه را به اجرا گذاشته و آقا را ممنوع الخروج کرده آقا برای عدم تمکین شکایت کرده است و چون در آمریکا طلاق داده       است دادخواستشان رد شده است. .آقا براي بازگرداندن زوجه چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

بر اساس ماده 6 قانون مدنی طلاق اتباع ایرانیان مسلمان می بایست طبق مقررات ایران باشد و با توجه به اینکه محاکم دادگاههای کشور آمریکا در صدور حکم طلاق و اجرای صیغه طلاق هیچ یک از مقررات احوال شخصیه ایران را رعایت نمی کنند لذا مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده از نظر شرعی و قانونی طلاقهای آنان اعتبار ندارد همچنین طبق ماده 1082 قانون مدنی زوجه می تواند دادخواست مطالبه مهریه ارائه نماید اگر شما مدارکی که ثابت کند در آمریکا به زوجه مالی جهت مهریه داده اید می توانید با توجه به مدارک خود از طریق محاکم ایران اقدام نمایید.

-->