• حقوق زوجه و حضانت
  • همسر من قبلا چندین بار به من خیانت کرده ومن را مورد ضرب وشتم شدید قرارداده اما من به خاطر دخترم تحمل کردم و با ایشان زندگی کردم خانواده من در تهران هستند ومن به خاطر کار همسرم مجبور شدیم به بوشهر بریم ودرآن جا زندگی کنیم من می خواستم بدونم چطوری می توانم حقم را تمام وکمال از همسرم دریافت کنم وحضانت دختر2ساله ام هم با خودم باشد؟  
1400/07/01

اگر مهریه خود را می خواهید می توانید دادخواست مطالبه مهريه ارائه نماييد. براي نفقه نيز مي توانيد دادخواست مطالبه نفقه و الزام به پرداخت نفقه بدهيد . حضانت فرزند نيز تا 7سالگي با مادر است بعد از آن مي توانيد طبق ماده 1173 قانون مدني و اثبات عدم صلاحيت پدر در حضانت، حضانت دخترتان را داشته باشيد.

-->