• اعتراض به رای حل اختلاف اداره کار - دیوان برود اعتراض
  • لایحه می خواهم روی رای هیات حل اختلاف اداره کار می خواهم اعتراض بزنم برای دیوان عدالت اداری. مبلغ لایحه چند می شود. برای شنبه هم می خواهم آماده باشد
1400/07/01

سلام برای تنظیم لایحه ابتدا باید مدارک را برای ما بفرستید
09124790912

-->