• اعسار از نفقه معوقه چگونه انجام می شود؟
  • سلام وقت شما بخیر آیا مي توانم نفقه معوقه که همسرم به مدت 7 ماه است پرداخت نکرده و نمی کند از دادگاه بخواهم؟  
1400/07/01

 

بله مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید  لذا می توانید دادخواست مطالبه نفقه معوقه را به دادگاه خانواده تقدیم نمایید.

-->