• آیا به فرزندخوانده ارث می رسد؟
  • من و همسرم به مدت 10 سال است که پسری را به فرزندخواندگی پذیرفتیم . دو ماه پیش شوهرم فوت کرد . لطفا در خصوص ارث پسرم و میزان آن راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

براساس ماده861 قانون مدنی ، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست لیکن مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، دادگاه در صورتی سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. ضمن آنکه تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه خواهد بودبه طور کلی فرزند خوانده ارث نمی برد، اما سرپرستان او می توانند به عنوان صلح یا‏ ‏بخشش مالی به او واگذار کنند.

-->