• آیا مغازه جزء مستثنیات دین است؟
  • یک مغازه دارم که به دلیل بدهی توقیف شده است. آیا می‌توانم به عنوان مستثنیات دین از آن رفع توقیف نمایم؟ 
1400/07/01

مغازه جزء مستثنیات دین نیست و قابل بازداشت است مگر اینکه بتوانید ثابت کنید تنها راه درآمد شما از مغازه مذکور است و شما درآمد دیگری جزء این راه ندارید.

-->