• آیا نفقه فرزند خوانده از وظایف والدین است؟
  • من و همسرم به مدت 5 سال است که دختری را به فرزندخواندگی قبول کردیم. اکنون همسرم به دلیل مشکلات و اختلافات پیش آمده درخواست طلاق کردند اما من رضایت به طلاق نداشتم لذا برای تحت فشار گذاشتن من، مطالبه نفقه خود و فرزند را کردند. آیا من ملزم به پرداخت نفقه فرزندخوانده نیز هستم؟ در صورت عدم پرداخت چه اتفاقی می افتد؟
1400/07/01

در صورتی که استطاعت پرداخت نفقه را دارید و نمی پردازید مطابق ماده ۵۳ به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوید. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و طبق تبصره ماده مذکور، نفقه فرزند تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است و لذا ملزم به پرداخت نفقه فرزندخوانده نیز هستید.

-->