• آیا خیانت زوجه بر نفقه وی تاثیرگذار است؟
  • سلام وقتتون بخیر آقایی 40 ساله هستم که شش ساله ازدواج کردم و حاصل زندگی ما یک فرزند پسر می باشد بعد از کشمکش فراوان و اثبات رابطه نامشروع همسرم در دادگاه کیفری، آیا نفقه به همسرم تعلق می گیرد یا نه؟
1400/07/01

بله، مطابق ماده 1106 و 1108 قانون مدنی تا زمانی که زوجه از زوج تمکین کند و عدم آن برای دادگاه اثبات نشود مستحق دریافت نفقه است ‌و مشروط به هیچ شرط دیگری نمی باشد.

-->