• آیا ارتباط در فضای مجازی، خیانت شمرده می شود؟
  • آيا وجود روابطی نظیر گفتگوی اينترنتي از قبيل ايميل، چت و … مي تواند در دادگاه به عنوان اتهام خيانت شمرده شود؟ و در صورت اثبات آیا باز هم زوجه می تواند مطالبه مهریه کند؟
1400/07/01

با سلام و احترام

 این موارد را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي در نظر گرفت و با عنایت به امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي یابد ضمنا در صورت اثبات نیز تاثیری در مهریه و مطالبه آن ندارد.

-->