• با فوت فروشنده وکالت باطل می‌شود؟
  • حدود دو سال قبل ملکی را به صورت وکالتی خریداری کردم. اما فروشنده مدتی پیش فوت کردند. آیا می‌توانم ملک را به نام خودم انتقال دهم؟
1400/07/01

با فوت یکی از طرفین (وکیل یا موکل) وکالت منتفی می‌شود. در این شرایط و در صورتی که مبایعه نامه‌ای بین شما تنظیم نشده باشد، شما نمی‌توانید ملک مذکور را به نام خود کنید.

-->