• چطور می‌توانم از ضارب شکایت کنم؟
  • سلام در یک درگیری و دعوا شخصی به من چند ضربه چاقو زد و فرار کرد. راهنماییم کنید چه کار باید انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید با شکایت از فرد ضارب و با ضمیمه کردن نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود، پرداخت دیه و هزینه‌های معالجه و طول درمان را از دادگاه بخواهید.

-->