• حضانت طفل بعد از ازدواج مادر چگونه است؟
  • با سلام من از همسر قبلیم جدا شده‌ام و یک فرزند دارم که طبق حکم دادگاه حضانتش با من است. می‌خواهم مجددا ازدواج نمایم. آیا با ازدواج من حضانت از بین می‌رود؟
1400/07/01

بر اساس قانون مدنی حضانت طفل بعد از ازدواج مادر، با پدر خواهد بود. اما قانون حمایت خانواده نیز ماده‌ای دارد که بیان می‌کند تصمیمات دادگاه باید با رعایت مصلحت طفل باشد. لذا اگر پدر شایستگی نگهداری از طفل را نداشته باشد مصلحت طفل بر این است که حضانت همچنان با مادر باشد.

-->