• هزینه واخواست سفته چقدر است
  • سلام بنده مبلغ 500 میلیون سفته از شخصی دارم برای و سر رسید این سفته ها دو روز دیگر است اولا چه زمانی میتوانم این سفته ها را واخواست کنم دوما آیا واخواست هزینه دارد سوما آیا واخواست سفته کمکی به دریافت طلب من می‌کند
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

از تاریخ سر رسید، شما ده روز فرصت واخواست دارید.

هزینه واخواست هم 2 درصد و اینکه واخواست برای بحث تأمین خواسته و عدم پرداخت خسارت احتمالی مؤثر است. 

1400/07/01

تا یک میلیون تومان اول1/5%+والباقی2%ازکل خواسته واخواست هست.برای واخواهی باید بروید خ پارک شهر خ بهشت ساختمان روزنامه رسمی

-->