• اگر همدستم اعتراف نکند من به تنهایی مجرمم؟
  • یکی از دوستانم با صاحبکارش مشکل داشت و با حرفهایی که به من زد من را وادار به همکاری با خودش کرد و به مغازه صاحبکارش آسیب رساندیم. اما هر دو گیر افتادیم. در رای دادگاه هر دو مسوول شناخته شدیم. اما دوستم اعتراف نمی‌کند و قبول نمی‌کند. از رای صادره هم تجدیدنظرخواهی کرده. آیا من به تنهایی مسوول شناخته می‌شوم؟
1400/07/01

در صورت وجود دلایل و مدارک کافی که نشان دهنده مجرمیت باشد، اعتراف لازم نیست. از آنجایی که رای صادره بر محکومیت هر دوی شما صادر شده است نشان می‌دهد دلایل موجود علیه هر دوی شما وجود دارد. دوست شما در صورتی تبرئه می‌شود که دلایلی بر بی‌گناهی خود ارائه نماید و این موضوع را ثابت نماید در غیر این صورت حکم صادره از دادگاه بدوی تایید می‌گردد.

-->