• اگر نتوانم اعتیاد همسرم را ثابت کنم می‌توانم از وی جدا شوم؟
  • مدت 10 سال است که ازدواج کرده‌ام و دارای سه فرزند هستم. همسرم معتاد می‌باشد و در حال حاضر وضعیتش بدتر شده. می‌خواهم طلاق بگیرم. اما می‌ترسم نتوانم اعتیاد همسرم را ثابت کنم. لطفا راهنماییم کنید.
1400/07/01

برای طلاق و جدایی راههای مختلفی وجود دارد. اما اگر می‌خواهید به دلیل اعتیاد از وی جدا شوید می‌توانید از شهادت شهود استفاده نمایید. همچنین می‌توانید از دادگاه بخواهید تا همسرتان آزمایش اعتیاد بدهد. اگر دلیل و مدارکی دارید که نشان دهد ایشان در کمپ بستری بوده است این موضوع نیز می‌تواند به شما کمک کند.

-->