• ممنوع الخروجی صادر کننده چک
  • با سلام، فردی چندین فقره چک برگشتی به مبالغ مختلف دارد و طلبکاران اجرائیه براش فرستادند ، آیا این افراد می توانند در ابتدای صدور اجراییه ، تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار را کنند یا باید مدتی از صدور اجراییه بگذرد؟ نحوه درخواست ممنوع الخروجی از طریق دادگستری (اجرای احکام) چگونه است؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

در ابتدا هم میتوانند درخواست ممنوع الخروجی شخص متهم رو از دادسرا و بازپرس پرونده بخواهند. اگر پرونده تو اجرای احکام باید از قاضی اجرای احکام درخواست ممنوع الخروجی داشته باشند

-->