• سرقت از عنف
  • شبی آقایی با همسرش بزور وارد منزل بنده شدند و با کلنگ و چاقو بهم ضربه زدن و ب شدت مجروح شدم و بعد از منزلم ۵میلیون تومن را دزدیدند و فرار کردند الان شاهد برای اثبات ورود به عنف دارم وحاضرب شهادت هستند ولی برای سرقت از عنف شاهدت نمی دهند حال باید چه کنم چطور ثابت کنم؟؟
1400/07/01

سلام میتوانید از سایر ادله برای اثبات استفاده کنید علاوه بر این امارات قانونی نیز به شما کمک میکند و میتوانید با توجه به آن ادعای خود را ثابت کنید

-->