• آیا می توان به نظر کارشناسی اعتراض کرد؟
  • من در یک پرونده حقوقی که در دادگاه تهران در جریان است، به عنوان خواهان حاضر هستم. خوانده دعوا درخواست ارجاع امر به کارشناس داد و قاضی هم قرار صادر کرد. حالا کارشناس نظر خودش و داده و به هیچ وجه با واقعیت ماجرا سازگار نیست. سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که آیا من می تونم به نظر کارشناس اعتراض کنم و اگر قاضی با همین نظر رأی صادر کنه و من متضرر بشم، میتونم از کارشناس خسارت بگیرم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

در خصوص سوال اول باید گفت که که بله شما می تونید نسبت به نظر کارشناس اعتراض کنید. در مورد سوال دوم هم باید خدمت شما عرض کنم که بر اساس ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر هر کدام از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و این تخلف علت اصلی ایجاد خسارت باشه، میشه از کارشناس مطالبه ضرر نمود. 

-->