• ممانعت از تخلیه عین مستاجره وتعدیل اجاره بها
  • سلام ازهفت سال پیش مغازه ای را جهت تولیدی درب وپنجره الومنیمی اجاره نمودهام تاکنون موجر حاضر به انعقاد قرارداد کتبی نشده ودراین مدت ما الاجاره رابنده به صورت چک به ایشان دادهام کسبه محل نیز گواهئ وشاهد بروضعیت اجاره بنده هستند تا سال1395اجاره بها 650هزارتوان بوده ازسال جدید موجر اجراه بها را رسنده به مبلغ 1300000تومان دوبرابر واعلان نموده درصورت عدم پرداخت مبلغ جدید بایست عین مستاجره راتخلیه نمایید بیشترمغازه حوالی محل کار بنده مبلغ اجار حجدود 500تا600هزارتومان می باشد ایا موجر قانونا می تواند جنین اقدامی افزایش دوبرابری اجاره بها ویا تخلیه عین مستاجره را عملی نماید واینکه بنده چه راهکاری قانونی در جهت ایفایحق خود میتوانم انجام دهم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز بعد از پرداخت هزينه إرسالي پاسخ براي شما إرسال خواهد شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->