• آیا فقط با ادعای سوگند می‌توان در دادگاه رأی گرفت؟
  • سلام و وقت شما بخیر من از شخصی طلبی دارم ولی متأسفانه نه رسید بنده موجود است و نه قراردادی دارم. تنها دلیل بنده وجود یک شاهد مرد و یک شاهد زن است. آیا بنده می توان در کنار شهادت این افراد، سوگند بخورم و آیا سوگند خوردن، دلیل محسوب می شود؟
1400/07/01

سلام

به طور کلی در دعاوی حقوقی، شهادت شهود و سوگند جزء ادله اثبات دعوا محسوب می شوند. هرچند سوگند ارزش کمتری نسبت به سایر ادله دارد. با الن حال در دعاوی حقوقی چنانچه، موضوع دعوا مال باشد از قبیل بیع، صلح، اجاره و ... شما می توانید با معرفی یک گواه مرد یا دو گوه زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خودتون را ثابت کنید.

-->