• در دادگاه حقوقی، صدور رأی چقدر زمان می برد
  • سلام من امروز جلسه دادگاه مطالبه وجه داشتم. سوالی که از خدمتتون دارم اینه که دادگاه حداکثر تا چند روز رأی و صادر می کند؟
1400/07/01

سلام

در دادگاه حقوقی پس از ختم جلسه دادرسی، اگر شرایط فراهم باشه در همان جلسه رأی انشاء میشه و به اصحاب دعوا اعلام خواهد شد. مطابق ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر همون جلسه رأی انشاء نشه، حداکثر ظرف یک هفته رأی انشاء و اعلام می شود. 

-->