• در صورت عدم تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین تکلیف زوج چیست؟
  • سلام با توجه به صدور حکم الزام به تمکین همسرم از دادگاه خانواده، همچنان همسرم در منزل پدری زندگی می کند و به خانه مشترکمان نمی آید، چگونه می توانم همسرم را الزام به بازگشت کنم؟
1400/07/01

 سلام و احترام. عدم تمکین از سوی زن، جرم نیست تا بتوان وی را مجازات کرد و اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند و تمکین از شوهر نکند ناشزه محسوب می شود. نشوز زوجه آثاری از جمله محرومیت زوجه از دریافت نفقه دارد و همچنین با اثبات عدم تمکین غیرموجه زن، زوج میتواند حکم ازدواج مجدد بگیرد .

-->