• پیامدهای حقوقی عدم تمکین زوجه چیست؟
  • با سلام . بنده بعد از تلاش فراوان توانستم در دادگاه خانواده عدم تمکین همسرم را اثبات نمایم اما همسرم هیچ گونه تغییری در روند زندگی خود نداد و همچنان جدا زندگی می کند. بنده نیز اصراری به بازگشت ایشان ندارم و به دنبال جدایی هستم. اکنون من را در خصوص وظیفه و حقوقی که دارم راهنمایی کنید.
1400/07/01

با سلام و احترام. عدم تمکین غیر موجه از سوی زن پیامدهای حقوقی را به دنبال دارد و زوجه مطابق ماده 1108 قانون مدنی از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد همچنین زوج می تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد .

-->