• آیا پدر می تواند جهیزیه دختر را در قالب ارث و سهم الارث به او بدهد؟
  • با سلام. پدرم موقع خرید جهیزیه خواهرم گفتند که جهیزیه و مبلغی که بر این منظور خرج شد از سهم الارث خواهرم کم خواهد شد. اکنون موقع تقسیم ماترک و پرداخت سهم الارث های من و خواهرم شده آیا می توانم مبلغ جهیزیه را از سهم الارث خواهرم کم کنم؟
1400/07/01

با سلام واحترام. خیر زیرا ارث و سهم الارث بعد از فوت مورث معنا می یابد در نتیجه پدرتان نمیتوانستند در زمان حیات ارث را مشخص کنند و لذا سهم الارث خواهرتان طبق قوانین ارث تقسیم می شود.

-->