• نفقه فرزندان تلقيح مصنوعي برعهده كيست؟
  • من و همسرم به دليل مشكلات ناباروري، از طريق تلقيح مصنوعي داراي دو فرزند شديم. اكنون كه پسرانم به سن 8 و 6 رسيده اند به دليل اختلافات جدا زندگي مي كنيم و هر دو فرزند نزد مادرشان هستند. همسرم مطالبه نفقه خود و فرزندان را دارد.آيا نفقه فرزندان تلقيح مصنوعي برعهده من است؟ و من قانونا موظوف به پرداخت هستم؟ مجازات بنده در خصوص عدم پرداخت چيست؟
1400/07/01

با سلام و احترام

طبق ماده 53 قانون حمايت خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، از تادیه نفقه اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و بر اساس تبصره ماده فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی مشمول همين مقرراتند .

-->